top of page

GREEN QUARTERLY - 4. SAYI (Q4-2021) - EDİTORYAL YAZIM

Updated: Jul 20, 2022


15.09.2021

Değerli Okurlarımız,

Yılın son çeyreğine girdiğimiz ve çevresel etkileri bir hayli yoğun gözlemlediğimiz bir dönemde odağımız, temiz ve yenilenebilir enerji.

Sene başından itibaren ülkemizde de maalesef sıklıkla gözlemlediğimiz negatif çevresel etkiler sebebiyle, aslında geçmiş yüz yıldan bize kalan mirası karbon bazlı endüstri ve buna bağlı enerji tüketimi ile birlikte içinde yaşamakta olduğumuz çevreye ne kadar zarar verdiğimizi bir kez daha deneyimlemiş olduk. Ne yazık ki insanoğlunun en büyük özelliklerinden bir tanesi, genel itibariyle öngörü ve proaktiviteden ziyade, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmek oluyor. Hal böyle olunca, ekosistemimize verdiğimiz büyük zararlar da beraberinde geliyor.

2021’in sonuna yaklaştığımız şu günlerde, bir önceki sayımızda da değindiğimiz “Suyun altına elimizi koyuyoruz” mottomuzla birlikte asıl sorumuz ve odak noktamız “ekosistemimizi temiz ve yenilenebilir enerji doğrultusunda nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz?” oldu. GREEN Chemicals olarak, bizler de dünyanın benimsediği sürdürülebilir ekosistem motivasyonundayız ve gerek ülkemizin, gerekse dünyanın gelecek 25 ve 50 yıl içerisinde bu çevre farkındalığı ile birlikte temiz enerji kaynaklarının endüstri ve bireysel kullanımda daha da fazla önemseneceği öngörüsündeyiz. İnsanlık tarihi için kısa bir süre olsa da biz de firma olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına odağımızı yöneltmiş ve dolayısıyla enerji kaynaklarımızı yüksek faydada kullanabilmek adına çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’de jeotermal alanında pazar lideri konumunda olan GEO-Treat® markamızla jeotermal enerji üretiminde sürdürülebilir teknolojiler ve çözümler üretmeye devam ediyoruz. En temel motivasyonumuz ise karbon salınımını minimalize etmek. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, GREEN Chemicals Ar-Ge merkezinde tamamıyla Türk mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi ürünlerimizle H2S’in çevresel etkilerini %98 oranında ortadan kaldırdık. Bununla birlikte geçmişten bugüne uygulanan standart şartlandırma programlarının aksine yine Ar-Ge merkezimizde ürettiğimiz kabuklaşma önleyici kuyu inhibitörlerimizle mW başına düşen karbon salınımını 1125 kg CO2/mW ‘dan 750 kg CO2 /mW’a kadar düşürmeyi başardık.

“Gelecek için Kimya” sloganımızla yola çıktığımız ilk günden itibaren arkasında durduğumuz "ekosistemimizi geri kazanmak" amacımız doğrultusunda, gerek kurumsal gerekse bireysel olarak duruş sergilediğimiz bir dönem diliyorum...


Saygılarımla,
GREEN Chemicals A.Ş.

İrem ATAY ŞİMŞEK

GMY, Satış & Pazarlama
6 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page