top of page

GREEN QUARTERLY - 1. SAYI (Q1-2021) - EDİTORYAL YAZIM

Updated: Jul 20, 2022


20.12.2020

Değerli Okurlarımız,

Öncelikle GREEN Quarterly’nin ilk sayısında sizlerle buluşma fırsatı bulduğum için ne kadar
mutlu olduğumu dile getirmek isterim.

Zor bir seneyi iyisiyle kötüsüyle arkamızda bıraktık ve yepyeni umutlarla ve hedeflerle 2021
yılı yolculuğumuza başladık. 2021 yılında geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu gelişmeler
görmeyi beklemekle birlikte, bu yılı bir geçiş yılı kabul ederek planları / stratejileri bu doğrultuda oluşturmakta fayda görmekteyim. 2020 yılının oldukça kaotik bir yıl olmasına rağmen, GREEN Chemicals
A.Ş. ailesi olarak pek çok başarıya birlikte imza attık.

Tüm sıkıntılarına rağmen 2020 yılı bizim için şirketimizin 25. yılını kutladığımız özel bir sene
oldu. 25. yılımızda, Türkiye’nin ilk 1.000 sanayi kuruluşu içerisinde yer almanın gururunu
yaşadık. Ekibimizle birlikte, şirketi daha ileriye taşımak ve başarılarımızda sürdürülebilirliği
sağlayabilmek adına önemli adımlar attık. Bunlardan bir tanesi, şirketimiz için oluşturduğumuz
pazarlama süreçleriydi. Yaptığımız iç ve dış anketlerimiz sonucunda çalışanlarımıza göre en
güçlü özelliklerimizden biri, bir AR-GE firması olmamız ve hızlı çözüm üretmemiz ki bütün
çalışmalarımızı bu doğrultuda planlamaktayız. Aynı soruyu müşterilerimize sorduğumuzda da
yanıt, GREEN Chemicals’ın en güçlü özelliğinin çözüm odaklılığı ve müşteri odaklı teknik
servisi olarak alındı. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre %96 oranında bir müşteri memnuniyeti gözlemledik. Tüm bu sonuçları da göz önünde bulundurarak, vizyon, misyon ve değerlerimizi güncelledik.

Pandemi koşulları ile birlikte iş modellerimizde verimliliği arttırmanın önemini tekrar gözlemledik. Bu kapsamda teknolojinin sunduğu imkanları en etkin şekilde mevcut iş modellerimize
uygulamayı hedefleyerek kısa sürede başta müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve teknik süreç
yönetimi konularımızı tümüyle dijitalleşmiş hale getirdik.

Şimdi her zamankinden güçlü, daha güvenli ve kararlı bir şekilde yeni yıla hazırız. Yapmış
olduğumuz projeksiyon ve strateji çalışmaları bizlere gösteriyor ki, 2021 yılı 2020’de yaşanan
tüm negatifliklerin pozitife dönüşeceği özel bir yıl olacak. İşte bu dönüşümün öncüsü olmak
adına atacağımız tüm adımlar benzersiz olmalı.

Bizler 25 yıldır kendimize sürekli hedeflere koyarak büyüdük. Hedeflerimizi belirlerken her
daim küresel ve ölçülebilir olmasına özen gösterdik. Büyümenin sayısal bir sonuç olmadığı,
aynı zamanda sürdürülebilirlik temelli olması gerektiği gerçeği ile planlamalarımızı yaptık.
Zorlu pandemi koşullarında dahi yıllar yılı sahip olduğumuz tedarik, üretim ve sevkiyat iş
modelimizde sıfır sorun ile yolumuza devam etmemizin arkasında işte bu vizyon var. Şirketimizin temelini oluşturan değerlerimizin bizlere sürdürülebilir başarının ve büyümenin anahtarını
ihracatta göstermekte. İşte bu sebepten dolayı 2021 yılında öncelikli stratejimiz ihracat olacak.

GREEN Chemicals A.Ş.’nin 25 yıllık hikayesi adanmışlığın ve inancın hikayesidir. Bu
adanmışlık ve inancın temelinde ise aile olarak gördüğümüz çalışma arkadaşlarımız var. 2020
yılı içerisinde yaşadığımız Türkiye’nin ilk 1.000 sanayi kuruluşu içerisindeki olma gururunu,
2022 yılında sizlerle birlikte ilk 500’e taşıyarak daha büyük bir gururu yaşamayı hedeflemekteyiz.

2021 yılında mevcut iş kollarımıza ek olarak iki iş kolunda daha vites büyütme kararı aldık.
Bunlardan ilki maden sektörü ve ikincisi kağıt sektörü. Her iki sektör için de uzman ekibimiz ve
özgün çözümlerimizle hedeflerimize yürüyeceğimize inancım tam.
Bizim için sürdürülebilir başarının en önemli anahtarlarıdan bir diğeri ise doğru ve konusunda
yetkin markalarla iş birlikleri kurmaktır. Bu kapsamda 2020 senesi itibariyle Baker Hughes
grubu ile ESP pompa ve matkap konularında iş birliği başlattık. Bu iş birliğindeki ana hedefimiz
bölgedeki iş potansiyelini arttırarak kalıcı başarılar elde etmek olacak.

Bu vesile ile bu zamana kadarki en başarılı, en güzel, en mutlu, en sağlıklı ve en huzur dolu
yılımız olması dileğiyle, ta ki bir sonraki seneye kadar! Herkese mutlu yıllar dilerim.

Saygılarımla,

İrem ATAY

GREEN Chemicals A.Ş.

GMY, Satış & Pazarlama

6 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page