top of page

Benimsediğim Liderlik Stili

Benimsediğim liderlik stili, harekete geçme ve geçirme üzerine. Yaratıcı liderlik ilkemle birlikte, “her şey mümkün” bakış açısından hareketle hem projelerimi hayata geçirebiliyorum, hem de şirketimizde insanları dinleyip, onlara katkıda bulunuyorum ve işimizin büyümesine kaynak oluyorum. Sadece problem çözen biri olmaktan ziyade, aynı zamanda insanların karşılaştıkları problemi nasıl çözebileceklerine dair kendi potansiyellerini kullanmalarına yönelik ilham ve cesaret vermekten keyif alıyorum.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page